JAARVERSLAGEN en JAARREKENINGEN

De Ontdekhoek heeft een ANBI status. Onze jaarverslagen zijn openbaar en onderstaand te downloaden.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarrekeningen

JR2018 

JR2017

JR2016

JR2015

Opmerking: de jaarrekening 2015 is door het zittende bestuur en RvT ondertekend waarmee zij de verantwoordelijkheid nemen voor de periode waarover zij deze hebben gedragen. Helaas is een correctie over de JR2014 noodzakelijk gebleken. In overleg met onze accountant is onderzoek gepleegd en is de correctie definitief uitgevoerd zoals ook wordt verklaard. De JR2015 is niet getekend door de voormalige RvT.  Reeds begin 2015 was er sprake van terugtreden op eigen verzoek. Voormalig bestuur heeft zich niet bereid getoond de JR2015 te ondertekenen over de periode waarover zij met nadruk verantwoordelijk zijn geweest over het boekjaar 2015.

JR2014