SPONSOR WORDEN?

De Ontdekhoek ontvangt vrijwel geen subsidie. Daarom zijn we u dankbaar voor uw gift, legaat, regelmatige donatie of sponsoring. Elk bedrag is welkom!

 

De Ontdekhoek heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling met een niet commercieel karakter). Zowel particulieren als bedrijven krijgen een flinke fiscale aftrek als zij doneren aan een instelling met de ANBI status. Meer informatie over voordelig schenken of sponsoring vindt u bij de belastingdienst of raadpleeg uw accountant.

 

Waarom zou u de Ontdekhoek steunen?

In ons land wordt nauwelijks geld besteed aan het bevorderen van belangstelling voor Wetenschap en Techniek (Science) in de kindertijd. De Ontdekhoek geeft kinderen gelegenheid om actief Wetenschap en Techniek (Science) te ontdekken. Wij hebben een aanbod ontwikkeld waar het basisonderwijs, de basisvorming en het speciale onderwijs niet zelf in voorzien.

 

Wij zijn experts: al meer dan 25 jaar werken we aan een continue verbetering en uitbreiding van het aanbod aan proefjes. Onze formule hebben we op een voor Nederland unieke wijze in praktijk gebracht. Met een team betrokken medewerkers zorgen we voor een leerervaring die diepe indruk maakt op kinderen van 4 tot 14 jaar. Scholen komen ieder jaar weer naar de Ontdekhoek vanwege de manier van leren: denken, doen, verbeteren.

 

Ondanks een schreeuwende behoefte aan technisch- en bèta-geschoolden op alle niveaus, van ambachtsman tot academicus, gebeurt er in het reguliere basisonderwijs en daarbuiten veel te weinig om daar op in te spelen. Wellicht is het aanbod van de Ontdekhoek mede daarom zo populair bij de jeugd?

 

Wat kunt u specifiek steunen?

Gift van € 11,-
U kunt uw gift bestemmen voor een bezoek aan de Ontdekhoek van een kind dat anders nooit die kans krijgt. We werken samen met organisaties die kinderen in moeilijke situaties ‘een dagje uit’ geven.
Per kind zijn de kosten € 11,-

 

Gift van € 122,50
U kunt uw gift bestemmen voor het betalen van het vervoer van een schoolgroep in Rotterdam.
35 x € 3,50 = € 122,50

 

Gift van € 385
U kunt uw gift bestemmen voor een bezoek aan de Ontdekhoek van een schoolgroep.
35 x € 11,- = € 385,-

 

Gift
U kunt uw gift bestemmen voor ons Resource & Development Team dat zich bezig houdt met het uitbreiden en de verbetering van ons aanbod aan proefjes. Elk bedrag is welkom!

 

Gift
U kunt uw gift bestemmen voor het verbeteren van onze huisvesting. Elk bedrag is welkom!

 

U kunt een eenmalige gift doen of een regelmatige donatie geven.
Maak een bedrag over op IBAN: NL54 INGB 0001 4750 00 t.n.v. de stichting Ontdekhoek Nederland.

 

Voor sponsoring kunt u ook contact opnemen via: directie@ontdekhoek.nl. Wij willen graag gepaste aandacht aan uw steun besteden. Bedankt alvast!